Dogrywka badania procesu zamknięcia miesiąca lub innego okresu

W listopadzie i grudniu 2020 roku w Klub Dyrektorów Finansowych „Dialog”​ przeprowadziliśmy badanie dotyczące usprawniania i automatyzacji procesu zamknięcia miesiąca (również innego okresu).
W styczniu opublikowaliśmy raport autorstwa Bartosza Radziszewskiego z opracowaniem wyników badania, a także najważniejszymi rekomendacjami postępowania podczas realizacji takiego ambitnego przedsięwzięcia modernizacyjnego.
Raport zawiera m.in.:
– Rozkład i omówienie odpowiedzi respondentów na pytania
– Rekomendacje w kwestii szacowania i odpowiedzialności
– Składowe prawidłowego i efektywnego procesu. zarządzania danymi podstawowymi.
– Rekomendacje dotyczące prawidłowej komunikacji.
– Rekomendacje do tworzenia współdzielonej listy zadań.

Zapraszamy do korzystania z wiedzy zawartej w nim   http://bit.ly/3oxPmka

Także w styczniu przeprowadziliśmy „dogrywkę” badania, pytając o potrzebną wiedzę i działania firm zaplanowane na 2021 rok. Oto wyniki: