Delegowanie pracowników – ważne zmiany

W dniu 18 sierpnia 2020 roku Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług oraz niektórych innych ustaw, która stanowi implementację przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/957 z 28 czerwca 2018 roku.

Ustawa przewiduje w szczególności:

  • skrócenie okresu oddelegowania do 12 miesięcy (z opcją przedłużenia do 18 miesięcy, po złożeniu do Państwowej Inspekcji Pracy tzw. umotywowanego powiadomienia) przy zachowaniu minimalnych warunków zatrudnienia,
  • obowiązek stosowania po przekroczeniu w/w okresu warunków nie mniej korzystnych dla pracownika niż te, które wynikają z przepisów Kodeksu pracy i innych przepisów prawa,
  • zmianę zasad wynagradzania pracowników (płaca odpowiadająca wynagrodzeniu pracownika lokalnego na takim samym stanowisku zamiast wynagrodzenia minimalnego),
  • zmianę zasad sumowania okresów delegowania poprzez uwzględnienie wszystkich pracowników delegowanych do tego samego zadania,
  • rozszerzenie uprawnień Państwowej Inspekcji Pracy.

Ustawa ma wejść w życie w dniu 4 września 2020 roku. Co istotne, nowe zasady obejmą również pracodawców, których pracownicy są już delegowani w dniu wejścia w życie Ustawy.

Informację przytaczamy za Kancelarią WTS Saja.