Czy można ubezpieczyć odpowiedzialność karnoskarbową?

Tak. Od niedawna oferowane są ubezpieczenia (produkt komplementarny do ubezpieczenia D&O), w formie grupowej kierowane jest do pracowników Ubezpieczającego.  Katalog podmiotowy jest szerszy niż w ubezpieczeniu D&O, bo chronieni będą członkowie zarządu, dyrektorzy finansowi, księgowi i inne osoby, które z racji wykonywanego zawodu lub pełnionej funkcji bezpośrednio lub pośrednio odpowiadają za obszar finansowo księgowo kadrowy.

Ubezpieczenie zapewnia pomoc polegającą na organizacji i opłaceniu kosztów związanych z ochroną prawną w przypadku zarzutów karnych skarbowych lub karnych, czyli pokrywane są koszty adwokata i koszty sądowe. Polisa zapewnia również refundację mandatów, grzywien i innych kar pieniężnych nałożonych na Ubezpieczonego w konsekwencji zarzutów karnoskarbowych. Ponadto dla osób wykonujących czynności księgowe bezpośrednio lub za pośrednictwem podległych pracowników w ramach ochrony ubezpieczeniowej pokrywane są roszczenia pracodawcy zgodne z zasadami regulowanymi przez kodeks pracy.

Zakres ubezpieczenia:

Ochrona Prawna — refundacja kosztów wynagrodzenia jednego adwokata ustanowionego przez Ubezpieczonego; kosztów sądowych, łącznie z należnościami dla świadków i biegłych w postępowaniu sądowym oraz koszty postępowania egzekucyjnego; kosztów odszkodowań, które musi zapłacić Ubezpieczony, grzywien, kar sądowych oraz innych kar pieniężnych koszty ochrony dobrego imienia.

Zapraszamy na spotkanie na temat ubezpieczenia D&O oraz od odpowiedzialności karnoskarbowej 5.11 g. 9-11 Rejestracja jak zwykle w serwisie Business Dialog https://businessdialog.pl/wydarzenia/kdfdialog-0511202

Swoją wiedzą będą nas wspierać eksperci PWS Konstanta http://www.pwskonstanta.pl, partnera Klubu Dyrektorów Finansowych „Dialog.

A najblizsze spotkania ONLINE  okołopodatkowe z Marcinem Zarzyckim z Kancelarii LTCA to:

21.10 region mazowiecki i łódzki https://businessdialog.pl/wydarzenia/kdfdialog-21102020

22.10 region dolnośląski i lubuski https://businessdialog.pl/wydarzenia/kdfdialog-22102020