Czy dyrektorzy finansowi są skuteczni? Jak oceniają sami siebie?

Badania Gartnera mówią, że tylko co piąty CFO uważa, że działa efektywnie i skutecznie.

A co to w ogóle znaczy? Kiedy CFO jest skuteczny?

Instytut badawczy Gartner  ma na to dość oczywistą odpowiedź: wtedy gdy ma wpływ na myślenie CEO, a także innych członków zarządu, kiedy potrafi zmienić ich wcześniejszą opinię i nakierować na trafne decyzje. Jest to wręcz rzucanie wyzwania umysłowi CEO w celu ulepszenia procesu decyzyjnego. Nieodzowne w tym są narzędzia informatyczne, szczególnie w zakresie zarzadzania danymi i analityki biznesowej. To CFO powinien być promotorem ich wdrożenia, a także gwarantem prawidłowego stosowania. Przydadzą mu się w tym szerokie relacje z dyrektorami biznesowymi i operacyjnymi co też zaleca Gartner.

Po drugie, dyrektorzy finansowi muszą biegle posługiwać się nowymi strategicznymi inicjatywami, takimi jak transformacja cyfrowa i innowacje, bo one budują przyszłość organizacji. Umiejętność uczenia się tych obszarów i wywierania wpływu na ich kierunek jest kluczowym czynnikiem wpływającym na skuteczność dyrektora finansowego.

Po trzecie, muszą znaleźć czas na na relacje z klientami firmy, bezpośrednio, a nie jedynie poprzez raporty i opinie dyrektora sprzedaży.

Kiedy CFO podoła takim wyzwaniom? Kiedy nauczy się skupiać na dwóch trzech priorytetach i na nie alokować swój czas. Z badań Gartnera wynika, że dyrektorzy finansowi marnują aż jedną piątą swojego czasu na sprawy,  którymi nie powinni się zajmować. I sami o tym wiedzą.

Właściwie podpowiedź Gartnera można streścić następująco: nie rozpraszaj się, lecz wyznaczaj priorytety dla siebie oraz zwiększaj wpływ na CEO, wykorzystując do tego narzędzia IT.

Więcej w tym artykule