„Czas – odzyskiwanie!” – wiedza, rekomendacje, rozmowy

Już w czwartek 11.02 g. 15.00  drugie spotkanie w cyklu: „Czas – odzyskiwanie!” https://businessdialog.pl/wydarzenia/bd-11022021.  Organizacja pracy właściwej  to m.in. takie zagadnienia

– ile czasu bez przerwy,

– ile przerw, jak wykorzystywane,

– kolejność zadań,

– odkładanie na później

– korespondencja emailowa

Sporo publikujemy na temat sposobów podnoszenia efektywności własnej, zespołu, procesu, ale tak aby nie odbywało się to kosztem własnym. Polecamy szczególnie ten artykuł w Business Dialog

Czy kiedykolwiek policzyliście ile kosztuje Waszą firmę zbyt częste zmienianie priorytetów pracownikom? Rzecz o efektywności pracy

i te wpisy w blogu

Przełożeni na urlopie, czyli kiedy podwładni pracują efektywnie

Flow i nasza praca codzienna

Nasz cykl „Czas – odzyskiwanie!” ma następujące cele

– pokazanie sposobów organizacyjnych, psychologicznych i technologicznych lepszego wykorzystania czasu pracy człowieka, zespołu, organizacji, skrócenia wykonywania czynności bądź w ogóle zaprzestania ich wykonywania bez straty dla jakości pracy, zwiększenie efektywności pracy, zwiększenie zadowolenia z pracy, zmniejszenia zmęczenia pracą i frustracji z powodu braku czasu „na wszystko” i ukrywania niewykonanej pracy.

– zmniejszenie wagi argumentu „nie mam czasu”, pod których mogą ukrywać się zupełnie inne przyczyny: nie chcę, nie umiem, nie lubię, mam inne priorytety, mam inne plany, nie będę z tymi osobami współpracować lub słuchać ich sugestii/poleceń, nie mam odpowiednich narzędzi, itd.

– zwiększenie czasu przeznaczanego na refleksję, na uczenie się, na twórczość zawodową.