CFO jako Partner Biznesowy – komentarz Moniki Makowskiej

W pierwszej połowie roku sporo pracy klubowej będzie koncentrowało się na przedefiniowaniu roli dyrektora finansowego, a także wypracowaniu rekomendacji, w których obszarach kompetencji powinniśmy doładować nasze zasoby. Partnerstwo Biznesowe to jeden z tych obszarów, na który musimy –  jako CFO – bardziej zwrócić uwagę.

Polecamy wypowiedż Moniki Makowskiej, dyrektora finansowego Ekolan ze spotkania w Gdyni. W tym mieście spotykamy się w Hotelu Błękitny Żagiel, więc na zdjęciach zawsze mamy piękne morskie krajobrazy, nawet zimą!

„Rola CFO ulega transformacji na naszych oczach… i to do dobrze : -) Obecnie coraz częściej CFO zaczyna pełnić rolę Partnera Biznesowego dla innych obszarów firmy oraz Zarządu.

Finanse dla biznesu są jak układ krwionośny dla organizmu. Tak jak CFO, bez partnerstwa z menedżerami innych obszarów, nie może efektywnie dbać o płynność, marżę czy rentowność firmy, tak i menedżerowie mają szansę osiągać lepsze wyniki, jeżeli poznają i zrozumieją sytuację finansową firmy, kontekst makroekonomiczny oraz prawny biznesu.

Do takiej roli CFO przyda się nie tylko wiedza merytoryczna z zakresu finansów, ale również: znajomość biznesu i jego otoczenia, procesów zachodzących w danych obszarach firmy, jak i na ich stykach, a „na końcu” umiejętność zbierania danych i stworzenia z nich użytecznej informacji (często „liczbowej” i zazwyczaj z wykorzystaniem systemów informatycznych).

Jednak przy pracy nad informacją należy pamiętać, że celem nie jest schodzenie z analizą do liczb pierwszych, zestawienie każdej operacji z dnia wczorajszego, lecz pokazanie Zarządowi/Właścicielowi, gdzie naszym zdaniem leży szansa (np. na poprawę wyniku) lub zagrożenie (np. utraty rentowności projektu), na które trzeba się przygotować. Informacja ma pomóc podjąć właściwą decyzję teraz, w czasie rzeczywistym.

Wygląda na to, że najwartościowsza część pracy CFO zaczyna się wtedy, kiedy już wyśle wszystkie standardowe raporty oraz analizy. To są te spostrzeżenia do podejmowania lepszych decyzji.”