CFO 2023 – cenne spostrzeżenia, mądre rekomendacje.

Przypominamy raport Klubu Dyrektorów Finansowych „Dialog” przygotowany we współpracy z EY Academy of Business, stanowiący przewodnik dla dyrektorów finansowych aspirujących do elity CFO w Polsce i na świecie.

Świat się zmienia, zmienia się biznes, prawo, technologie, wymieniają się pokolenia, nawet geopolityka zagościła na stałe w firmach, znacząco poszerzając horyzonty menedżerów. W takim otoczeniu rola dyrektora finansowego nie mogła pozostać taka sama jak 5 czy 10 lat temu. A wieloczynnikowe zawirowania, które trwają permanentnie od trzech lat i które ciągle przybierają nowe formy – od zdrowotnej przez operacyjną do finansowej – i są wszechogarniające geograficznie, uformowały wręcz nowe pokolenie dyrektorów finansowych, doskonale czujących się w warunkach niestabilności, wielu ryzyk i okazji, odpornych psychicznie, wręcz lubiących ekstremalne wyzwania biznesowe. Taki zestaw cech okazuje się niezbędny do tego, aby móc podejmować skuteczne działania w niepewnych czasach. W tym miejscu nie sposób jednak uniknąć pytań o przyszłość CFO, którzy doświadczyli takich przemian.

Więcej w tym pliku Raport_CFO_2023