Ceny! Ceńmy się bardziej – kilka refleksji po spotkaniu 4.11 w Rzeszowie

Podczas wczorajszego 4.11.21 spotkania w Klubie Dyrektorów Finansowych „Dialog” – w rzeszowskim oddziale – wykazaliśmy się wielkim temperamentem! Było to spotkanie podsumowujące cykl dyskusji o podaży pracy w Polsce, o produktywności firm polskich i zagranicznych, o budżetach na płace w 2022 roku, o konsekwencjach niedoboru pracowników. Na ogół utyskujemy, że słabo idzie nam poprawa organizacji pracy, automatyzacja procesów czy inwestycje w techniczne oprzyrządowanie stanowiska pracy. Tym razem powiedzieliśmy sobie hardo: jesteśmy za mało chciwi. Za niskie ceny wołamy za produkty, które nie są gorsze od produktów zagranicznych dostawców. Sporo powiedzieliśmy sobie na ten temat, i chyba wstaliśmy od stołu z postanowieniem, że nie tylko w automatyzację zainwestujemy, ale również w kwalifikacje i postawę handlowców. 

Być może wtedy te powyżej dane zmienią się na korzyść firm z polskim właścicielem (porównywano firmy zatrudniają od 10 pracowników wzwyż). To jedna w wielu tabel i wskaźników przygotowanych przez dyrektorów podczas tego cyklu, abyśmy w dyskusji wspomagali się liczbami, a nie jedynie przypuszczeniami.

W serwisie Business Dialog będzie też relacja z tego spotkania.