Cel cyfryzacji – wyróżnienie się na rynku. Po spotkaniu KDF Dialog w Warszawie

Wypowiedź Jacka Nawrota, eksperta rynku ICT, członka zespołu „Liderzy przyszłości XXI” wspierającego program „Made in Poland/Wyprodukowane w Polsce” https://wyprodukowanewpolsce.org.pl/ podczas grudniowego spotkania w Klubie Dyrektorów Finansowych „Dialog” w Warszawie:

Media dyktują, czym w zakresie cyfryzacji powinny zająć się firmy w pierwszej kolejności, wymieniają pewne technologie czy rozwiązania w określonej kolejności. Sekundują im w tym dostawcy, jak najbardziej zainteresowani upowszechnieniem swoich produktów i usług.

Nie należy się tym kierować, choć nie zaszkodzi wiedzieć jaka jest oferta dla biznesu, jakie są osiągnięcia technologii cyfrowych. Oczywiście, generalnie świat zmierza w jakimś kierunki i powinniśmy ten kierunek znać, bo raczej też tam pójdziemy. Ale podejmując konkretne inicjatywy i inwestycje cyfrowe, kierować się należy tylko własną strategią biznesową: Czym chcemy się wyróżnić na rynku?

A bardziej rozbudowując tę rekomendację, wskazałbym CFO pięć zasad:

  1. Powiązanie strategii digitalizacji z konkretnymi celami strategii firmy, tj. wybrać inicjatywy, które przybliżą nas do obniżenia kosztów np. jednej wysyłki o połowę albo zwiększą przychody z ecommerce o 20%.
  2. Stosowanie planowania scenariuszowego, zamiast sztywnych planów i budżetów.
  3. Przejście z myślenia projektowego na produktowe, aby móc odpowiedzieć na pytania: „po co coś robimy” lub „czy to jest faktycznie użyteczne dla naszego klienta”.
  4. Dostosowywanie mierzenia biznesu do postępów w cyfryzacji. KPI trafne w przypadku biznesu analogowego nie będą odpowiednie, gdy biznes stanie się bardziej cyfrowy, a zatem nie będą nadawały się do skutecznego zarządzania.
  5. Dane i klient to są najważniejsze elementy, wokół których dzisiaj buduje się strategię biznesową.

Wiele czynników motywuje nas do myślenia krótkoterminowego, np. wynik najbliższego półrocza, wdrożenie nie dłuższe niż trzy miesiące. Jednak nie warto zaniedbywać perspektywy długoterminowej, bo w jakiś sposób trzeba będzie robić te wyniki półroczne za dwa czy trzy lata, a proces transformacji cyfrowej zajmuje trochę czasu i jest nie kończącą się podróżą.