Budżet w 2022 r. – koszty obsługi i aktualizacji systemów IT

Jak podejmować decyzje o priorytetach i budżetach IT na 2022 rok? Rozpoczynamy cykl artykułów na ten temat, jako pierwsze zagadnienie omówimy koszty utrzymania systemów ERP.

W wielu firmach nawet 90% budżetu IT przeznacza się na bieżące operacje i usprawnienia. A z tego lwią część na koszty utrzymania wielkich systemów ERP, np. SAP czy Oracle.

Powyżej wyniki badania w Klubie Dyrektorów Finansowych „Dialog” na temat możliwości zmniejszenia tych kosztów. Jak widać nie znamy jeszcze powszechnie wszystkich dostępnych możliwości zmniejszania tych kosztów. A są!

„Uwalniając klientów od konieczności podporządkowania się harmonogramom dostawców oprogramowania którego używają, przywracamy im kontrolę nad planami rozwoju IT. Dzięki naszym usługom oszczędzają znaczące kwoty na aktualizacjach i odzyskują kontrolę nad strategią rozwoju kluczowych systemów IT.” – odpowiada Yariv Haelyon z  Rimini Street na pytanie CFO z Klubu Dyrektorów Finansowych „Dialog” na pytanie „Czy utrzymanie systemów ERP może kosztować mniej?”

Więcej w serwisie programu Digital Finance Excellence https://dfe.org.pl/czy-utrzymanie-erp-moze-kosztowac-mniej/

A kto chce sprawdzić tę propozycję Rimini Steet, niech pisze kontakt@businessdialog.pl