Przykład wykorzystania AI w kontrolingu – wypowiedź Macieja Broniszewskiego, SWORD

Wczoraj (24.01) w Sopocie rozpoczęliśmy cykl spotkań „Co CFO musi wiedzieć o AI, aby nie być ani hamulcowym, ani ryzykantem?”. Maciej Broniszewski opowiedział nam o projekcie w swojej firmie.

„Large Language Models takie jak GPT dają możliwość samodzielnej budowy rozwiązań rozwiązujących problemy operacyjne. My wdrożyliśmy rozwiązanie mające na celu automatyzację dekretacji kontrolingowej faktur. Nasze doświadczenia pokazują, że wykorzystanie sztucznej inteligencji w obszarze finansów nie tylko usprawnia codzienną pracę, ale także stanowi istotny krok w rozwoju zespołu finansowego.

Żeby wprowadzić taką zmianę, trzeba jednak mieć dany obszar ustrukturyzowany, opisany, mieć procedury określające w jaki sposób dana czynność jest wykonywana i muszą to być procedury sensowne i rzeczywiście przestrzegane. Jak w każdym wdrożeniu systemu IT, i w tym przypadku także trzeba technologii opowiedzieć swój świat, odzwierciedlić go w miarę dokładnie. Ważne jest także, aby świadomie zgodzić się na ten poziom dokładności, a więc ile błędów czy wyjątków w działaniu robota dopuścić.

Warto jednak pamiętać o wyzwaniach związanych z bezpieczeństwem danych, transparentnością, etyką i przepisami praw autorskich w kontekście sztucznej inteligencji.”

Kierownicy MPK, którzy wcześniej przeglądali każdą fakturę i nadawali jej odpowiedni kod kontrolingowy, teraz otrzymują zestawienie już zadekretowanych dokumentów, ktorą ewentualnie sprawdzają i akceptują. Rozwiązanie praktycznie nie generuje błędów, a wygenerowany kod jest automatycznie przenoszony w odpowiednie miejsce do systemu ERP. Podobnie jak w innych projektach automatyzacji, praca osób danego obszaru zmieniła sie z wykonawstwa na nadzór nad narzędziem i udoskonalanie procesu.

Największa sztuka polega na właściwym napisaniu polecenia dla algorytmu, zwłaszcza wykluczenia (czyli czego ma nie robić, np. nie zmieniać brzemienia kodu, nie tworzyć nowych),  a następnie przetestowanie go.

Na spotkaniu w Sopocie przedstawiono ich innych ciekawych zastosowań, np. w pracy handlowców czy do szkolenia obcojęzycznych współpracowników. A Jarosław Królikowski z Polpharmy opowiedział o rozwiązaniu jednego z banków do wykrywania prób wyłudzenia w transakcjach z firmami np. w krajach azjatyckich. Rozwiązanie uczy się przez analizę historycznych płatności, odkrywa wzory i sygnalizuje, gdy coś odbiega od tego wzoru oraz wstrzymuje płatność.

Maciej Broniszewski opowie o swoim projekcie również na konferencji 6.03 „Azymut dla CFO” Rejestracja na to wydarzenie jest już otwarta.

Najbliższe spotkania w tym cyklu

31.01 g. 9-11 Poznan https://businessdialog.pl/wydarzenia/dfe-31012024

13.02 g. 9-11 Warszawa https://businessdialog.pl/wydarzenia/dfe-13022024

15.02 g. 9-11 Wrocław https://businessdialog.pl/wydarzenia/dfe-15022024