69% przedsiębiorstw planuje redukcje zatrudnienia. Kto pierwszy straci pracę?

Lewiatan zapytał 800 firm o skutki pandemii dla prowadzenia biznesu, a szczególnie o sytuację pracowników.

  • 55% pytanych firm już dziś bardzo poważnie odczuwa skutki pandemii.
  • 69% badanych planuje redukcje zatrudnienia.
  • 47% może czekać na pomoc państwa maksymalnie 3 tygodnie, potem zacznie zwalniać.

55% już dziś ocenia, że je jako bardzo poważne. Im mniejsza firma tym sytuacja jest gorsza. Wśród mikrofirm (do 9 pracowników) w bardzo poważnej sytuacji znajduje się 63% badanych.

Badanie miało miejsce w dniach 23-25.03.2020

Wszędzie na świecie sytuacja na rynku pracy jest podobna, np. w USA szacuje się, że pracę straci 30% obecnie zatrudnionych. Globalnie będzie to 25 mln według International Labour Organization.

W Klubie Dyrektorów Finansowych „Dialog” zastanawiamy się, jak konstruktywnie podejść do tematu, biorąc pod uwagę

  • sytuację naszych firm
  • naszą postawę wobec zatrudnienia i zwolnień jako dyrektorów finansowych firm
  • naszą osobistą sytuację zawodową, jej trwałość i adekawatnośc do sytuacji.

Zadajemy sobie pytanie. Kto pierwszy traci pracę? Pewne odpowiedzi są oczywiste, np. pracownicy z zagranicy czy pracownicy nie na umowach o pracę czy pracownicy z działów pomocniczych, np. marketing, szkolenia.  Choć może się kierowanie się kryterium kogo najłatwiej – ze względów formalnych, siły przetargowej, pozycji z korporacyjnej hierarchii – nie jest trafne.

Więc jakie inne kryteria przyłożyć, aby ocenić swoją sytuację, ale też dać dobrą rekomendację zarządom?

A zatem może najszybciej pożegnają się z pracą najwięcej zarabiający? Firmy wolą awansować na dane stanowisko osobę, która zawodoli się mniejszym wynagrodzeniem, a wiedzę szybko nadrobi, zresztą może jutro będzie potrzebna inna wiedza niż wczoraj.

Pracownicy spoza tzw. core business?  Czy firmy raczej będą ograniczać działalność czy dywersyfikować? Raczej jednak nie będą eksperymentować, więc to co nie działało zbyt efektywnie, zostanie zastopowane.

Pracownicy zagranicznych koncernów, które już przygotowują się do ściągnięcia do siebie produkcji i usług, zgodnie z wcześniejszym rachunkiem ekonomicznym wyprowadzonych do krajów o tańszej sile roboczej?

Czy firmy myśla teraz o zabezpieczeniu sobie cenniejszych kadr na przyszłość wtedy, gdy wielu wartościowych specjalistów i menedżerów znajdzie się na rynku, tam gdzie są cięcia?

Jak zmieni się preferowany profil pracownika? Czy bardziej pożądany będzie pracownik/menedżer do usprawniania, optymalizacji, automatyzacji organizacji czy od nowych modeli biznesu? Zdyscyplonowany czy twórczy? Znający globalne reguły gry czy raczej swobodnie poruszający się na lokalnym rynku? Wyspecjalizowany czy wszechstronny?

Sporo zależy, czy gospodarka po kryzysie będzie odbudowywana – czyli stare formuły – czy raczej będzie budowana w całkiem inny sposób?

Spotkanie ONLINE 9.04 godz. 15-17 z elementami szkolenia z nowelizowanego prawa pracy poprowadzi mec. Agnieszka Fedor z Kancelarii Sołtysiński Kawecki Szlęzak  https://businessdialog.pl/wydarzenia/kdfdialog-09042020

(szkolenie jest bezpłatne dla abonamentowych klubowiczów oraz odpłatne 300 zł plus vat dla innych uczestników)