60% planu, 20% spontanu, 20% zapasu – wtedy jesteśmy efektywni. Po spotkaniu w Poznaniu 14.04

W Poznaniu spotykamy się w nowym miejscu, ale też w okolicy Starego Rynku. Śniadanie bylo wypasione, więc chyba tam zostaniemy. Dyskusja też była wartościowa, a wnioski pozyteczne, do wdrożenia, ale tak jest zawsze – bez względu na lokalizację 🙂

Niebawem podsumowanie tematu „Efektywność pracy zespołów finansowych”, ktory omawialiśmy na spotkaniach w kilku lokalizacjach. A teraz tylko taki smaczek: jedna z wypowiedzi Piotra Hansa, CEO i CFO w Alma-Color w Grupie Novol, członka Kapituły KDF Dialog.

 „Skoro w kontekście miejsca pracy uznajemy, że sprawdza nam się dająca pewną elastyczność hybryda 3/2, to może zespół – a także poszczególne jednostki – obsługujące procesy, projekty czy po prostu zadania, także osiągną większą efektywność, gdy

60% pracy będzie możliwie ustrukturyzowane, zaplanowane i realizowane w systemach informatycznych lub nawet całkowicie zautomatyzowane,

20% – będzie kształtowane spontanicznie i w bezpośrednich relacjach, a kolejne

20% stanowić będzie bufor czasowy na nieoczekiwane sytuacje czy nowe czynności lub np. wdrożenia wykonywane ad hoc?”

Dobra sugestia?