KDF DIALOG Konferencja Biznes 4.0 wg CFO 15-01-2020

15.01 wypracujemy ważne rekomendacje dla dyrektorów i firm!

Najważniejszym celem naszej konferencji 15.01 na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie  https://kdfdialog.org.pl/wydarzenie/kdfdialog-warszawa-15012020/    jest wypracowanie wartościowych, aktualnych i pożytecznych rekomendacji praktyk, które – wdrożone w firmach – będą działać na korzyść biznesu i bezpieczeństwa firm, a także za honory i benefity zarządzających, którzy będą liderami tych zmian.

Po pierwszej debacie  „Zrównoważony biznes 4.0” spodziewamy się następujących rezultatów:

  • Sformułowanie nowej definicji odpowiedzialnego biznesu uwzględniających powstanie inteligentnych technologii.
  • Zdefiniowanie celu automatyzacji w firmach.
  • Wskazanie takiego rachunku ekonomicznego, w którym dominują inne miary opłacalności wdrożenie niż wyeliminowanie kosztu pracy człowieka.

W drugiej debacie „Digital Finance Excellence” wypracujemy:

  • Wskazanie trzech najważniejszych zagrożeń dla konkurencyjności firm w Polsce, na które mają wpływ ich zarządy.
  • Sformułowanie pięciu argumentów, które przekonają zarząd/właściciela/centralę, że bardziej opłaca się zainwestować w likwidowanie przyczyn pożarów w firmach niż nagradzanie menedżerów, którzy je gaszą.
  • Wskazanie najlepszej metody przeprowadzania testu rozwiązania IT, które firma planuje wdrożyć – ludzie, zasady, finansowanie, czas.

Natomiast trzecia debata „Cyfrowy Fiskus” zaowocuje następująco:

  • Sformułowanie pięciu rekomendacji działań dla raportowania wewnętrznego i fiskusowi poprawnych danych.
  • Sformułowanie pięciu rekomendacji działań wzmacniających dowody na dokładanie należytej staranności przez zarządy.
  • Scharakteryzowanie partnerów pomocnych w zrealizowaniu tych zadań.

 

Zapraszamy do udziału w tej rozmowie   https://kdfdialog.org.pl/wydarzenie/kdfdialog-warszawa-15012020/