Płynność finansowa – nowe skuteczne narzędzia na dzisiejsze czasy

Na najbliższym spotkaniu w Klubie Dyrektorów Finansowych „Dialog” – 9.07 – pokażemy ciekawy przykład uproszczenia i automatyzacji w korzystaniu z usług faktoringowych, bardzo użyteczny dla firm posiadających setki kontrahentów (również jednorazowych), tysiące faktur oraz zainteresowanych, aby faktor sfinasował im cały obrót. Dotąd faktorzy nie oferowali takich usług, ponieważ były one tak pracochłonne dla firmy i dla faktora, że nikomu się to nie opłacało.

Dyrektor finansowy, który chciałby caly obrót wysłać do tradycyjnego faktoringu zarzuciłby swój dział księgowy taką ilością pracy, że musiałby zatrudnić nowych pracowników, więc nie byłoby finansowej korzyści z faktoringu. Podobnie – po stronie faktora – dodatkowe osoby musiałyby podjąć pracę, więc koszt faktoringu skoczyłby razy 10.

Dzisiaj możliwe jest sfinansowanie przez faktora całego obrotu firm posiadającej setki klientów i tysiące faktur, bez zatrudniania kolejnych osób (ani firma, ani faktor), bez ingerencji w procesy firmy i jej relacje z jej klientami, bez zwiększania ryzyk (po żadnej stronie), bez przesyłania papierowych dokumentów. Jest to możliwe dzięki technologii. 

To jest też ciekawy przykład przejścia z zarządzania dokumentami na zarządzanie danymi.